Doradztwo strategiczne

 • Audyty komunikacyjne

 

 • Audyty mediowe:oraz z „opcją zakupu”.

Klasyczny audyt mediowy kampanii ogranicza się tak naprawdę do post analizy, która nic nie wnosi do zakończonej kampanii jednak może pomóc

w kolejnych kampaniach, niczego jednak nie gwarantuje.

Audyt kampanii z opcją zakupu.

Audyt z „opcją zakupu” to usługa polegająca na sprawdzeniu przed kampanią oferowanych przez tradycyjny dom mediowy warunków  oraz przedstawieniu przez ONE House wyceny tej kampanii z opcją realizacji i jej zakupu.

 

 • Doradztwo mediowe

Doradztwo w obszarze mediów to nie tylko klasyczny audyt zrealizowanych kampaniiCałościowa analiza powinna obejmować:

  • pełną ocenę warunków zakupu mediów, audyt umowy z domem mediowym lub umów bezpośrednich z mediami
  • elementy jakościowe w podejściu do zakupu i planowania mediów
  • elementy strategiczne wpływające na konstrukcję media planów
  • wszystkie procesy (w tym obiegu dokumentów)
  • przegląd narzędzi wykorzystywanych w planowaniu i zakupie mediów

Dopiero na tej podstawie można formułować w pełni wartościowe wnioski, które przełożą się ntywność zakupu mediów w przyszłości.

 

 • Przetargi

Zakres naszych usług obejmuje także realizację przetargów dotyczących wyboru agencji z różnych obszarów:

  • Agencje reklamowe
  • Media (całościowo lub w wybranych obszarach – np. przetarg na wybór dostawcy rozwiązań outdoorowych, partnera prasowego lub radiowego)
  • Agencje PR
  • Produkcja TV
  • Postprodukcja TV

 

 • Kreacja
  • OLC – Outdoor Layout Consulting.