Marketing

  • Stworzenie pełnej strategii komunikacji/strategii marketingowej
  • Analiza konkurencji (w tym jej komunikacji)
  • Analiza SWOT
  • Nowe pozycjonowanie marki lub dopracowanie istniejącej
  • Strategia cenowa