Media

Zapewniamy pełną rekomendację strategii mediowej oraz realizację zaplanowanych kampanii w mediach.

 

 • Planowanie mediów
  • Rekomendacja grupy docelowej dla marki
  • Analiza rynku mediów (konsumpcji mediów) pod kątem rekomendowanej grupy docelowej
  • Analiza konkurencji
  • Rekomendacja – gotowy plan mediowy wraz z budżetem

 

 • Zakup kampanii

  • Realizacja i zakup zaplanowanej kampanii w mediach
  • Rozliczenie kampanii i analizy post-buy
  • Wnioski i rekomendacje po zakończonej kampanii

 

 • Doradztwo strategiczne
  • Przetargi
  • Audyt mediowy
  • Szkolenia mediowe