Packaging

Rekomendacja nowego opakowania/blistrów/ulotek

  • Zmiany uwzględniające wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych prac strategicznych dla marki
  • Projekt uwzględniający wszelkie wymagania prawne dla leków