Public Relations

 • relacje z mediami
 • prowadzenie biura prasowego
 • monitoring konkurencji
 • e-PR
 • Social Media
 • scenariusze kryzysowe
 • synergia z pozostałymi kanałami komunikacji (zwłaszcza z obszarem e-strategii)
 • redagowanie i dostarczanie tekstów
 • firmowe strony WWW
 • redagowanie tekstów do książek, albumów i folderów
 • redagowanie informacji prasowych