Custom Publishing

Oferujemy pełną realizację projektów wydawniczych custom publishing:

  • Magazyny dla konsumentów
  • Magazyny wewnętrzne

Każdy z magazynów może mieć swoją wersję papierową i/lub cyfrową.