Senior Financial Controller

Warszawa

Ludzie pracujący w biurze przy komputerze

Twoje wyzwania:

 • wsparcie zarządów spółek Grupy Kapitałowej ONE House w określeniu kierunków ich rozwoju
 • budowa i wdrożenie strategii finansowej spółek z Grupy
 • zarządzanie pracą Działu Finansów
 • uczestniczenie w przygotowywaniu dla poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej rocznego budżetu, cash flow, forecastu, planu wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń
 • monitorowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych
 • sporządzanie cyklicznych raportów, analiz, raportów budżetowych oraz finansowych na potrzeby zarządów wszystkich spółek z Grupy, kontrola przepływów pieniężnych, sporządzanie okresowych raportów o sytuacji finansowej Grupy
 • wsparcie procesów rozwoju Grupy: nowe spółki oraz procesy przejęć (M&A)
 • zarządzanie ryzykiem finansowym i podatkowym
 • zapewnienie dobrej współpracy z bankami, audytorami, funduszami oraz innymi instytucjami finansowymi
 • dbanie o motywowanie, rozwój kompetencji i wymianę wiedzy w zespole
 • współpraca z innymi działami i spółkami Grupy

Oczekujemy:

 • min. 5 lat doświadczenia jako kontroler finansowy, popartego sukcesami we wspieraniu strategicznym i operacyjnym rozwoju firmy
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w firmie audytorskiej
 • wykształcenia wyższego (ekonomiczne / finansowe)
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem
 • umiejętności organizacji finansowania krótko- i długoterminowego oraz dbałość o płynność finansową spółki
 • doświadczenia w tworzeniu standardów i rozwoju systemu finansowego firmy
 • bardzo dobrej znajomości Ustawy o Rachunkowości, przepisów podatkowych oraz rachunkowości zarządczej i księgowości
 • praktycznej znajomości standardów raportowania MSR
 • kwalifikacji zawodowych potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami (np. ACCA, CIMA) – mile widziane
 • doświadczenia w pracy z systemami księgowymi
 • znajomości języka angielskiego umożliwiająca swobodne komunikowanie się
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym doskonałej znajomości programu Excelodporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu

Puzzle na stole

To oferujemy:

 • jasno opisana ścieżka awansu na Dyrektora Finansowego całej Grupy Kapitałowej
 • duży poziom odpowiedzialności i samodzielności
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i realnego wpływu na podejmowane decyzje
 • szybkie warunki do rozwoju ze względu na dynamiczny rozwój Grupy
 • pracę w przyjaznej i twórczej atmosferze w nowoczesnym biurze
 • dostęp do nowoczesnych technologii i narzędzi usprawniających pracę
 • pakiet prywatnej opieki medycznej

Benefity

Budynek

Nowoczesna
przestrzeń biurowa

Apteczka pierwszej pomocy

Prywatna opieka
medyczna

Certyfikat

Szkolenia marketingowe
i certyfikaty

Waga

Work&life balance

Koszulka polo

Niekorporacyjna
atmosfera

Filiżanka kawy

Coffee House

Leżak

Strefa relaksu

Pad do gier

Pokoje gier i masażu

Winogrona

Świeże owoce
w biurze