Telewizja

Przewiń w dół

Telewizja

Telewizja to medium masowe, obecne w każdym polskim domu. Ze względu na tak powszechny zasięg jej udział w wydatkach mediowych firm wynosi niemal połowę budżetu. Telewizja zapewnia nie tylko szerokie dotarcie, dzięki stacjom o zasięgu ogólnopolskim, lecz też bardzo precyzyjne – trafia do określonych grup widzów dzięki dobrze sprofilowanemu charakterowi stacji tematycznych dostępnych w sieciach cyfrowych i kablówkach. Jest medium niezwykle skutecznie budującym świadomość i wizerunek marek oraz efektywnie zachęcającym widzów do podejmowania oczekiwanych działań. W ONE House współpracujemy ze wszystkimi stacjami telewizyjnymi obecnymi na polskim rynku, od głównych po tematyczne.

 • Kampanie spotowe (kampania z użyciem spotu o długości od 10 do 90 sekund)
 • Kampanie sponsoringowe (kampania z billboardem sponsorskim 8-sekundowym)
 • Lokowanie produktu (product placement)
 • Lokowanie ekspertów w programach TV (wprowadzenie gościa do studia TV)
 • Road blocking (kampania rozpoczynająca się w tej samej sekundzie w kilku stacjach)
 • Duo-spoty (dwa spoty w jednym bloku reklamowym przedzielone reklamami innych klientów)
 • Belki reklamowe, winiety (wyświetlany w trakcie trwania programu pasek z informacją)
 • Reklama wariantowa (np. gratulacje / słowa pocieszenia po wydarzeniu na żywo)
 • Reklama wspierana SMS (pytanie SMS-owe / konkursowe dotyczące reklamy, która będzie dopiero emitowana)
 • Realizowanie formatów TV dedykowanych marce
 • Projekty niestandardowe, np. partnerstwa ze stacjami, patronaty
 • Hbb TV (reklama hybrydowa wykorzystująca telewizory z dostępem do internetu)
 • Bumper ads (oprawa bloku reklamowego nawiązująca do spotu reklamowego)
 • Zintegrowane kampanie multiscreen (TV + VIDEO / Online TV)
 • Projekty zintegrowane w ramach mediów TV i non TV (TV + TV w miejscach sprzedaży, TV + DOOH)

Zobacz pozostałe usługi