8 kwietnia 2021

Silver Agency – nowa agencja ONE House dla pokolenia 50+

Z radością i dumą informujemy o naszej nowej inicjatywie – Silver Agency, pierwszej w Polsce agencji komunikacji marketingowej skoncentrowanej na konsumentach 50+.

Silver Agency powstała w odpowiedzi na potrzeby rynku reklamowego i w celu zapewnienia zintegrowanych usług komunikacji marketingowej adresowanych do seniorów. Connecting Generations to hasło, które jasno określa kierunek współpracy na płaszczyźnie międzypokoleniowej, wymianę doświadczeń i wspólne działania na rzecz zmian w tworzeniu przekazów skierowanych do osób dojrzałych.

Trend starzejącego się społeczeństwa i fakt, że już dziś w Polsce mamy ponad 14 mln osób po 50 roku życia (co oznacza, że nawet 45% dorosłych Polaków jest poza tradycyjną grupą komercyjną stacji telewizyjnych kończącą się na osobach w wieku 49 lat), był silnym impulsem do powstania Silver Agency. Przypomnijmy, komercyjną grupę docelową zakupu kampanii TV czyli A16-49 ustanowiono ponad dwie dekady temu. Od tego czasu świat i technologie poszły do przodu, a pięćdziesięciolatek to aktualnie niezwykle atrakcyjny profil konsumenta z wiarygodnym portfelem zakupowym.

„W Silver Agency myślimy potrzebami naszych klientów i ich dojrzałych odbiorców, dzięki czemu potrafimy precyzyjnie dotrzeć do grupy celowej. Posiadamy unikalne podejście strategiczne oraz dostosowane, unikalne nośniki reklamowe. Mamy dane do rzetelnego zmapowania zachowań i potrzeb osób po 50 roku życia, co zwiększa naszą efektywność operacyjną. Jesteśmy przekonani, że nasze działania będą krokiem milowym do zmian w postrzeganiu osób dojrzałych w środowisku marketingowym, ale także w sposobie funkcjonowania i zakupu mediów. Chcemy pokazać, że efektywniej jest definiować konsumentów przez pryzmat ich potrzeb związanych z dojrzalszym okresem ich życia, a nie jedynie wieku”mówi Sebastian Kalmus Dyrektor Zarządzający Silver Agency.

Właściwe określenie potrzeb konsumenta, zaprojektowanie komunikacji zrozumiałej i dostosowanej do stylu funkcjonowania współczesnego pięćdziesięcio- czy sześćdziesięciolatka to tylko połowa sukcesu. Równie ważne jest precyzyjne określenie punktów styku konsumenta z naszym przekazem i odpowiedni dobór mediów offline i online. W Silver Agency zapewniamy takie właśnie podejście w formule „All for silver marketing.” dostosowane pod profil konsumenta 50/60/70+. Równolegle prowadzimy dalsze zintensyfikowane prace nad powstaniem zupełnie unikalnych rozwiązań skierowanych do komunikacji do osób dojrzałych.

Więcej: www.silveragency.pl