22 marca 2021

Finał II edycji stażu w ONE House

Z sukcesem zakończyliśmy II edycję StażUP, trzymiesięcznego autorskiego projektu szkoleniowego ONE House.

To sukces tym większy, że dotyczył kilku obszarów. Po pierwsze, samego zainteresowania programem. Do II edycji otrzymaliśmy ponad 1900 aplikacji, to dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Po drugie, udoskonaliliśmy program szkoleń. Zgodnie z naszą misją dzielenia się wiedzą stażyści poznali nie tylko strukturę firmy i zdobyli wiedzę ogólną ze wszystkich obszarów komunikacji marketingowej realizowanej w ONE House: Mediów, Strategii, Kreacji, Produkcji, Brand Activation, Marketingu i Client Service. Nabyli także zasób praktycznych umiejętności w czasie prac w wybranych przez siebie działach pod okiem mentorów oraz w trakcie zajęć warsztatowych. Po trzecie, sprostaliśmy wyzwaniu organizacyjnemu czasom COVID-19 i z powodzeniem zrealizowaliśmy projekt stażowy w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online). I po czwarte, najważniejsze: w finale stażu powiększyliśmy zespół agencji o 7 nowych osób!

Wszyscy stażyści, którzy ukończyli program szkoleniowy, zostali zaproszeni do dalszej współpracy na stanowiskach asystenckich w wybranych przez siebie obszarach ONE House. Naszym nowym asystentom gratulujemy!