15 lutego 2020

Sukces I edycji programu stażowego ONE House

Ośmiu stażystów – ośmiu asystentów! Pierwszy, trzymiesięczny autorski projekt szkoleniowy StażUP w ONE House zakończył się z sukcesem. Zainteresowanie studentów 4. i 5. roku studiów, jakim go dedykowaliśmy, było bardzo duże. Na ogłoszenia zaaplikowało ponad 1000 osób. W wyniku kilkuetapowej rekrutacji wyłoniliśmy 8 najlepszych kandydatów, którzy otrzymali możliwość nauki i rozwoju. Na najlepszych czekała możliwość objęcia stanowisk w preferowanych przez nich działach agencji.

Podczas programu stażyści poznali strukturę firmy, zdobyli ogólną wiedzę ze wszystkich obszarów komunikacji marketingowej realizowanej w ONE House – Mediów, Kreacji, Strategii, Produkcji, Brand Activation i Client Service. Praktyczną stronę pracy w wybranych przez siebie działach marketingu zgłębiali pod okiem indywidualnych mentorów, a także podczas zajęć, jakie zrealizowaliśmy w radio oraz profesjonalnej drukarni Enaf.

Cała ósemka uczestników StażUP wykazała się zaangażowaniem i pozytywnie ukończyła program. Z przyjemnością wszystkim zaproponowaliśmy dołączenie do działów ONE House na stanowiska asystentów. Gratulujemy!