14 grudnia 2020

Badania marketingowe w ONE House, czyli od poznania potrzeby do wdrożenia rekomendacji

Bazując na ogólnej definicji badań marketingowych, można stwierdzić, że ich celem jest gromadzenie, analiza i interpretacja obiektywnych danych, a następnie sformułowanie wniosków. Wnioski z badań stanowią podstawę do podejmowania decyzji odnośnie dalszych działań marketingowych niezbędnych do budowania wartości i rozwoju biznesu. ONE House zapewnia unikatową możliwość nie tylko pozyskania trafnych wniosków, lecz także przekucia ich w zyskowne dla firm działania komunikacyjne.

Gwarancja precyzji i skuteczności

Opierając się na danych pozyskanych z badań, możemy zgromadzić precyzyjne i konkretne informacje na temat marki, konsumentów, klientów, pracowników, konkurencji oraz wszystkich aspektów z jej otoczenia. Badania marketingowe to nieocenione źródło danych niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych, które mogą zaważyć na przyszłości firmy.

Badania marketingowe przeprowadza się najczęściej w celu:

  • zdefiniowania problemów związanych z marką (np. z jakimi trudnościami spotykają się nasi konsumenci?),
  • rozwiązania tych problemów (np. co ułatwiłoby naszym konsumentom codzienne funkcjonowanie?),
  • podjęcia konkretnych decyzji (np. który z zaproponowanych konceptów komunikacyjnych będzie skuteczniejszy?).

Decyzje podejmowane na podstawie informacji pozyskanych z badań i analiz dają managerom pewność, że są trafne i efektywne, ponieważ mają u swoich podstaw uwzględnienie potrzeb i opinii szerokiego grona odbiorców.

Badania w ONE House – dlaczego warto?

Badania marketingowe i analizy otoczenia marki są dedykowane firmie każdej wielkości, a nie tylko dużym markom z oddzielnymi budżetami marketingowymi, jak to się powszechnie uważa.  

Współczesne technologie umożliwiają oferowanie badań szybkich i dostępnych cenowo budżetom mniejszych firm. Co więcej, właśnie niewielkie firmy, o mniej znanych markach, powinny korzystać z badań marketingowych, by dla swojego sukcesu jak najprecyzyjniej dopasować ofertę do potrzeb klientów.

Zwinne podejście do badań, maksymalizacja efektywności

Dobry badacz musi trzymać rękę na pulsie rzeczywistości i dostosowywać metody analiz do wciąż zmieniającego się świata. A to oznacza konieczność zmiany paradygmatu badań. I tak pracujemy w ONE House – tradycyjne badania, rozumiane jako wieloetapowe, rozbudowane procesy, są wykorzystywane tylko w uzasadnionych przypadkach. Nacisk kładziemy na szybkie i zwinne procesy badawcze – nieobciążające dużej części budżetu marketingowego i jak najszybsze w realizacji. W naszym podejściu udowadniamy, że wartościowe badania nie muszą być czasochłonne, kosztogenne i rozbudowane.

Inteligentne, bezkosztowe pozyskiwanie danych

Realizując proces badawczy, zwracamy uwagę na wszystkie dostępne źródła informacji o marce. Nie zawsze jest potrzeba generowania nowych danych, ponieważ często mamy pod ręką już istniejące bardzo cenne informacje, np. z forów internetowych czy grup dyskusyjnych, na których konsumenci dzielą się swoimi realnymi potrzebami i uwagami na temat oferty czy usług danej firmy. Cennym źródłem danych są również sami pracownicy firm mający bezpośredni kontakt z klientami. Ich wiedza i doświadczenie może, przy odpowiedniej analizie, być doskonałym źródłem insightów, czyli wglądów w klienckie potrzeby, pragnienia i zwyczaje.

Autorskie rozwiązania wdrażanie rekomendacji

Propozycja ONE House jest autorskim podejściem dopasowanym do potrzeb i możliwości naszych Klientów. Proponujemy rozwiązania badawcze, które mają realne przełożenia na dalsze działania marketingowe. W odróżnieniu od innych firm nie poprzestajemy na rekomendacjach. W ONE House działania polecane Klientom możemy od razu kompleksowo zrealizować w ramach posiadanych zasobów – w myśl naszej filozofii All for Marketing. Tak wygląda nasz proces: rozpoczynając badania, uwzględniamy wszystkie potrzeby marketingowe Klienta, jakie łączą się z obszarami ONE House – Strategii, Kreacji, Mediów, Digital, Brand Activation czy Produkcji. Następnie, biorąc pod uwagę wcześniej ustalone potrzeby, określamy badawczy cel lub – w zależności od zaawansowania projektu – cele. W dalszej kolejności proponujemy metody badawcze realizowane z wykorzystaniem narzędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Uzyskane tą drogą wyniki analizujemy w kontekście całościowych potrzeb Klienta, a następnie rekomendujemy optymalne działania marketingowe i proponujemy wdrożenie wskazań z wykorzystaniem zasobów ONE House.

Podsumowując – ONE House oferuje nowoczesne i kompleksowe podejście do działań marketingowych, proponując Klientom badania szyte na miarę jego potrzeb i możliwości oraz kompleksowe działania z zakresu marketingu i komunikacji. I tak rodzi się sukces. Zapraszamy do współpracy.

Katarzyna Żero

Senior Strategy Researcher, ONE House

badania@one-house.pl

Case study, czyli jak to robimy w ONE House

Wraz z Klientem, działającym w branży odnawialnych źródeł energii, stanęliśmy przed wyzwaniem poznania oczekiwań podmiotów zainteresowanych inwestycjami w ich sektor.

Przed rozpoczęciem badania wiedzieliśmy, że grupa potencjalnych inwestorów i osób zainteresowanych usługami naszego Klienta jest w Polsce bardzo wąska i hermetyczna. Wynika to między innymi z dużych wymagań formalnych i finansowych, jakim muszą stawiać czoła oraz z ograniczeń spowodowanych warunkami naturalnymi. Dodatkowo inwestorzy są zróżnicowaną grupą o różnych oczekiwaniach tworzą ją zarówno osoby prywatne, jak i instytucje budżetowe czy podmioty komercyjne.

Ze względu na tak specyficzną grupę odbiorców zdecydowaliśmy się na zastosowanie doboru celowego i skorzystanie z bazy kontaktów naszego Klienta oraz pracę metodą kuli śnieżnej (kontakt przez innych uczestników badania). Wśród respondentów znalazły się osoby, które dopiero planowały inwestycję lub były w jej trakcie, a także te, które już ją zrealizowały.

Badanie składało się z dwóch etapów:

  1. Badania ilościowego anonimowej ankiety online
  2. Badania jakościowego indywidualnych wywiadów telefonicznych

W badaniu ilościowym zostały podjęte następujące wątki: czynniki decydujące o rozpoczęciu współpracy z daną firmą, kontynuacja współpracy elementy wpływające na pozytywne doświadczenia klientów, opinie o marce Klienta oraz satysfakcja ze współpracy.

Badanie jakościowe służyło pogłębieniu wniosków z badania ilościowego.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych pozyskaliśmy wiedzę z dwóch obszarów: pierwszy poznaliśmy oczekiwania inwestorów względem współpracy i realizacji projektów z zakresu energetyki związanej z odnawialnymi źródłami energii i drugi określiliśmy słabe i mocne strony marki naszego Klienta.

Po realizacji badania zorganizowaliśmy spotkanie z Klientem, na którym przedyskutowaliśmy konkluzje, dopracowaliśmy profile (persony) potencjalnych inwestorów i określiliśmy ich potrzeby. Cały proces trwał niecałe trzy tygodnie.

Wnioski z pracy dla tego Klienta zostały wykorzystane w dalszych działaniach. Badanie pozwoliło nam określić kierunek rozwoju firmy, opracować strategię marketingową oraz komunikacyjną dla tego Klienta, a następnie przygotować materiały graficzne będące podstawą do komunikacji z potencjalnymi inwestorami.

Jak pokazuje powyższy przykład w ONE House podchodzimy indywidualnie do potrzeb badawczych naszych Klientów i proponujemy rozwiązania, jakie mają pewne praktyczne zastosowanie w późniejszych działaniach.

Zapraszamy do współpracy:  badania@one-house.pl